Pri príležitosti Osláv 50. výročia organizovaného futbalu v Gregorovciach boli pripravené tieto výstupy:
 
 
Spomienková publikácia "Almanach futbalu v Gregorovciach (1959 - 2009)"
DVD z osláv (Pavol Leto)
Fotoalbumy a DVD prezentácia Viktora Zamborského
 
V prípade záujmu o tieto výstupy kontaktujte prosím členov výboru ŠK Gregorovce alebo píšte na e-mail skgregorovce@wbl.sk
 
   

 
Mediálna prezentácia Korzár (Prešovský) a Večerník (Prešovský)
 
Korzár (Prešovský)
 
Večerník (Prešovský)
 

 
Sponzori osláv
 
Ďakujeme všetkým, ktorí akymkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave futbalu v Gregorovciach, ale osobitne týmto sponzorom .
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TOPlist