Na Výročnej členskej schôdzi (VČS) 27.1.1979 vznikla myšlienka založenia turistického oddielu s tým, že záujemcovia sa môžu prihlásiť Jozefovi Ondrejovi a Viktorovi Ondrejovi. Oficiálne sa oddiel nezaložil, ale vytvorila sa skupina záujemcov – turistov, ktorí svoju činnosť smerovali na skupinové vychádzky do prírody spojené s opekačkou, oddychom, spoznaním  prírody. Bola to skôr náhodne organizovaná činnosť, ktorá po niekoľkých rokoch aj zanikla. Činnosť sa neoficiálne obnovila v roku 1988. Turistickú skupinu tvorili starší záujemcovia, manželské páry, ba aj rodiny. Patrili medzi nich rodiny Andreja Dučaia, Antona Ondreja, Viktora Ondreja, Jozefa Timuru, Júliusa Gladiča, Františka Paľu, Jozefa Ondreja a mnoho ďalších. Na túry sa chodilo v každom ročnom období. V letných obdobiach to boli vychádzky do voľnej prírody ako v predchádzajúcich rokoch, v zime sa činnosť orientovala na lyžovačku a sánkovačku. Medzi najčastejšie navštevované destinácie patrili Lysá Stráž, Stráž (Fintická) a Šarišský hrad.

Súčasťou detských zimných radovánok boli aj zaujímavé súťaže. Zanieteným organizátorom týchto akcií bol Andrej Dučai, ktorý v roku 2004 odišiel za rodinou na Nový Zéland.

Od roku 2002 do roku 2007 sa na podnet Športovej komisie pri OÚ v Gregorovciach a za spolupráce s TJ Novodob Gregorovce opäť organizovali turistické akcie (aj v spolupráci s Turistickým oddielom v Terni). V roku 2003 sa konala prvá Obecná vatra na lúke Pod Tanorokom, ktorá sa potom každoročne opakovala do roku 2007. Pri týchto celoobecných akciách sa varil guľáš, čapovalo sa pivo a panovala dobrá nálada (v roku 2004 sa pri Obecnej vatre na lúke Pod Tanorokom premietal na veľkoplošnej obrazovke priamy prenos z hokejového stretnutia USA – Rusko, v rámci MS v ľadovom hokeji 2004).

Na VČS 10.2.2008 bol oficiálne založený – TURISTICKÝ  ODDIEL – pri ŠK  Gregorovce, na organizáciu ktorého sa vyčlenila finančná čiastka. Medzi zakladajúcich členov patrili: Viktor Ondrej, Anna Kuchárová, Marcelka Vaňová, Anna Semančíková, Monika Sokolová, Ján Kuchár, Magda Safková, Jozef Timura, Mária Fričová, Ján Molka, Pavol Vaňo, Miriám Safková. Za zmienku stoja tieto akcie:

- výstup na : Šimonku, Kapušanský hrad, Lysú Stráž, Šarišský hrad, Stráž (Fintickú)

- turistické prechádzky na Starú Dúbravu, do Kanaša spojenú s prehliadkou salaša Šarišpark pri Veľkom Šariši.

Spolu s Kresťanskodemokratickým klubom v Gregorovciach (KDK) bol trikrát zorganizovaný výstup na Lysú Stráž so sľúbenou účasťou kaplánov a správcom fary vo Veľkom Šariši. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa žiaľ pripravovanú akciu podarilo uskutočniť až na tretí pokus. Akcia bola zorganizovaná v rámci Osláv 50. výročia organizovaného futbalu v Gregorovciach, ktoré vyvrcholili 27. a 28.6.2008. Prišlo 32 dospelých a deti všetkých vekových kategórii. Na vrchole Lysej Stráže bolo upevnené umučenie Ježiša Krista na drevený kríž. Akcia bola dôkladne pripravená, potrebný materiál vyviezol na miesto základného tábora Ján Turek. Veľká opekačka, dobrá nálada s občerstvením, výborné počasie, príjemní účastníci – všetko nahrávalo oslavám päťdesiatky nášho športového klubu.

TOPlist