Zosnulé osobnosti

 


Bartolomej Motýľ (* 11.06.1943 - † 19.03.1967) sa narodil v Gregorovciach. Po skončení ZŠ v Uzovciach sa vyučil za murára v PS Prešov. Základnú vojenskú službu absolvoval na Morave a po jej ukončení pracoval ako strojný zámočník v Oceľových konštrukciách Prešov. Popri svojej práci sa aktívne venoval jazdectvu v jazdeckom oddiely Slavoj Prešov a jeho srdcovou záležitosťou sa stal aj futbal, ktorému sa ako brankár venoval do konca svojho života. Osudným sa mu stal priateľský futbalový zápas v Terni 19.03.1967, počas ktorého ho zradilo srdce. „Bol to úžasný bojovník a dobrý kamarát!“ hovorili o ňom jeho spoluhráči, ktorí s celou futbalovou verejnosťou smútili nad tragickým skonom mladého 25-ročného futbalistu. Na jeho počesť sa od roku 1969 každoročne organizuje jeden z najstarších spomienkových turnajov v okrese. Česť jeho pamiatke! 


   Štefan Kišš (* 16.05.1945 - † 09.01.1992) navštevoval 1. – 5. ročník  Základnej školy v Gregorovciach, 6. – 8. ročník absolvoval na Základnej osemročnej škole Uzovciach. Po jej ukončení  študoval na SPŠ stavebnej v Prešove, ktorú ukončil v roku 1963. Celý svoj život pracoval (až na prestávku počas základnej vojenskej služby) v OSP Prešov v rôznych funkciách, až po vedúceho strediska Stavebného závodu Prešov. Okrem pracovných povinností pôsobil v obci ako tajomník MNV v Gregorovciach, kde aktívne podporoval výstavbu Materskej školy, chodníkov a mnoho iných verejnoprospešných činností. Veľmi aktívne sa zapájal aj do telovýchovnej činnosti v obci. Bol hybnou silou vo funkcii tajomníka, čoho pozitívnym dôsledkom je aj futbalový športový areál. Pričinil sa o rekonštrukciu trávnatej plochy, výstavbu tréningového ihriska, garáži, spoločenskej miestnosti, oplotenia a mnoho ďalších aktivít TJ. Bol vzorným manželom a otcom. Vychovali s manželkou Annou dve deti, Gabiku a Martina. Chcel urobiť ešte veľa vecí, ale zákerná choroba mu to už neumožnila. Zomrel 9. januára 1992 vo veku nedožitých 47 rokov. Česť jeho pamiatke! 


    Anton Ondrej (* 02.03.1936 - † 19.05.2007) bol vyučený sústružník v Škode Plzeň. Krátko pracoval v Železničnom depe vo Veľkých Kapušanoch a neskôr až do penzie pracoval v Pozemných stavbách (PS) v Prešove. Bol aktívnym funkcionárom Okresnej odborovej rady Prešov, niekoľkonásobným držiteľom ocenenia „Najlepší pracovník PS“. Hral najvyššiu futbalovú súťaž zo všetkých futbalistov obce a to Východnú divíziu za Červenú hviezdu (ČH) Prešov. V prvých rokoch organizovaného futbalu v gregorovskej TJ bol brankárskou jednotkou. Vo výbore TJ pracoval od 1967 do roku 1982. Spolu s Františkom Timurom sa zúčastnil Republikového valného zhromaždenia pridružených výrob pri TJ v Bratislave, keď sa podarilo zabezpečiť 500 000,- Kčs na výstavbu šatní. Mal rád futbal, ale pre zdravotné problémy s kolenom ukončil aktívnu futbalovú činnosť ako 30-ročný. Česť jeho pamiatke! 


    Július Gladič (* 01.03.1946 - † 14.01.2001) bol vyučený v odbore strojárstvo na Učňovskej škole v Novom meste nad Váhom v roku 1963. Stredné odborné vzdelanie s maturitou ukončil na SŠPP v Prešove. V rokoch 1964 – 2001 pracoval v podnikoch: Frucona n.p. Prešov, Fragopolis a Prelika. Viac ako 10 rokov aktívne hrával za TJ Gregorovce (II., III. a IV. triedu Okresných majstrovstiev Prešov). V 70-tych rokoch 20. storočia bol prvým vodičom nákladného vozidla S5T, ktoré vlastnila Pridružená výroba pri TJ Gregorovce. Toto vozidlo pracovalo v Riadenej autodoprave Prešov. Funkcionársku činnosť začína v roku 1973, kde bol pokladníkom. V rokoch 1976 – 1982 vykonával funkciu predsedu TJ. Zaslúžil sa o rekonštrukciu a výstavbu športového areálu. Česť jeho pamiatke!   


    Jozef Hopko (* 18.04.1932 - † 15.11.1995) počas celého života pracoval v stavebníctve ako robotník v Pozemných stavbách v Prešove. Jeho stručná charakteristika by znela – zapálený len a len pre futbal. Športovú kariéru začal  veľmi mladý, v danej dobe ako „benjamín“ vo veku 15 rokov. Zaradil sa do skupiny povojnových futbalistov, ktorí začali udomácňovať tento šport, pre ktorý nebolo treba okrem záujmu prakticky nič. Pre hlavného organizátora futbalu v obci  Andreja Motýľa bol neodmysliteľnou súčasťou základnej zostavy. Najradšej hral na pravej strane obrany, výkonom vždy vedel vzbudiť pozornosť a rešpekt. Pôsobil nesmierne dôrazne, s loptou sa nikdy nemaznal, odkopával ju presne tam, kde bolo potrebné. Po založení organizovaného futbalu si ešte 5 rokov vedel s prehľadom zastať svoje miesto v mužstve dospelých. Keďže futbal mu bol veľmi blízky, vedel pomáhať aj pri jeho zabezpečovaní. Od založenia TJ až do roku 1980 bol nepretržite členom výboru, žiadna brigáda sa nekonala bez neho. Počnúc budovaním športového areálu až po organizované brigády na JRD, alebo v obci. Česť jeho pamiatke!  


    Juraj Urban (* 18.02.1933 - † 01.11.2005) (Karafa) bol vyučeným pánskym krajčírom. Celý život pracoval v OZKN Prešov aj ako  vedúci OTK. Rád pracoval v kolektíve, ktorému sa dokázal vždy prispôsobiť. Aj napriek tomu, že nikdy aktívne nehrával futbal, voľný čas  venoval funkcionárskej činnosti pre futbalový klub v Gregorovciach. Bol viackrát predsedom TJ (1965 – 67, 1973 – 76, 1983 – 87), a tiež členom výboru. Rád sa zúčastňoval a organizoval brigádnickú činnosť TJ pre získavanie finančných prostriedkov na chod TJ. Česť jeho pamiatke! 


    Andrej Motýľ (* 01.11.1926 - † 30.06.2007) bol najvýznamnejšou športovou osobnosťou v obci. Už ako mladý študent gymnázia rád športoval a organizoval rôzne športové akcie v zime aj v lete. Zaujímala ho práca s ľuďmi, zvlášť s mládežou. Zameral sa na učiteľskú profesiu. V roku 1960 ukončil štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval na Pedagogickej fakulte v Prešove, kde pôsobil ako odborný asistent, vedúci katedry telesnej výchovy a športu a tiež aj ako dekan fakulty. V roku 1968 odišiel cez Juhosláviu do Švajčiarska, kde žil až do svojej smrti. Česť jeho pamiatke! 


    Štefan Baláž (*29.02.1948 - † 29.10.1996) bol vyučený sladovník v Topoľčanoch. Pracoval v IS Prešov, Pivovare Veľký Šariš a Elektroplaste v. d. Prešov so sídlom v Gregorovciach.  Futbalu sa venoval od svojej mladosti. Po fyzickej stránke bol veľmi dobre disponovaný futbalista, s príkladným správaním nielen v zápasoch, ale aj na tréningu. Už ako 18 ročný nastupuje za mužstvo dospelých. Neodmietal účasť pri brigádnickej činnosti v športovom areáli a v obci. Vedel zaujať svojou usilovnosťou, poctivým prístupom, radou, ale aj svojím výkonom. Šport radil k relaxu a aktívnemu využitiu voľného času. Mal mnoho túžob, predsavzatí a snov, žiaľ nepodarilo sa mu ich splniť. Zomrel ako 48 ročný. Česť jeho pamiatke! 


    Pavol Vaňo (*31.05.1965 - † 20.03.2009) sa futbalu venoval už od detstva. Po žiackom a dorasteneckom pôsobení pokračoval v mužstve dospelých od  roku 1983 až do jesene 2006. Ako hráč bol dlhoročným výborným útočníkom a strelcom, v závere kariéry aj obrancom. Medzi najväčšie hráčske úspechy možno považovať jeho niekoľkoročné pôsobenie vo vyšších súťažiach vo Finticiach. V Gregorovciach strelil množstvo gólov a bol na sklonku kariéry stále aktívny pri postupe do I. triedy v ročníku 2005/2006. Futbalu odovzdával všetok voľný čas, už počas kariéry a aj po jej ukončení bol členom výboru Gregoroviec a odviedol veľké množstvo práce na rozvoji gregorovského futbalu. Neušlo mu nič čo sa futbalu v Gregorovciach týkalo a nechýbal na žiadnej brigáde. Bol to skvelý, nekonfliktný a kamarátsky typ človeka. Česť jeho pamiatke! 


 

ŽIJÚCE LEGENDY

 


    Andrej Dučai (*25.12.1933 -) je vyučený sústružník v ZPA Prešov, kde niekoľko rokov pracoval. Väčšiu časť svojho aktívneho života odpracoval v Pozemných stavbách Prešov. Patrí k zakladajúcim členom TJ Družstevník Gregorovce. V začiatkoch organizovaného futbalu v obci nikdy nechýbal. Bol súčasťou organizovaných brigád na miestnom JRD, aby sa získali financie na činnosť klubu, alebo brigád k príprave hracej plochy, bariér, šatní, registračných a členských preukazov, prepravy športovcov na súperove ihriská. Jeho aktívny postoj a prístup bol vzorom. V začiatkoch mladej TJ bol dva roky predsedom. Zvládnuť túto náročnú úlohu nebolo ľahké, ale on si s problémami spolu s členmi výboru vedel poradiť. Nebol konfliktný typ, vždy však vedel zaujať systémové a jasné stanovisko. Pomáhal v ťažkých situáciách tréningového procesu mládežníckych mužstiev. Je zanieteným  turistom, obdivovateľ prírody, má rád zimné športy. So svojou rodinou žije v Aucklande na Novom Zélande. Srdečne pozdravuje všetkých priaznivcov športu v ŠK , občanov obce, želá veľa elánu pri príprave osláv 50. rokov založenia organizovaného futbalu, aby sa všetko úsilie vložené do prípravy osláv prejavilo v nadšení a výzve do ďalších úspešných rokov športu v obci.

Odkaz pre športovcov: Športom za priateľstvo, zdravie, porozumenie, a aby sme si vedeli vždy vzájomne pomáhať. 


    Bartolomej Lipták (*09.10.1948 -)  Od malička mu učaroval futbal podľa vzoru staršieho brata Jána. Bol všestranný, venoval sa aj iným športom - lyžovaniu, stolnému tenisu, hokeju. Futbal začal hrávať za žiacke mužstvo Hubošoviec od roku 1960. Už od svojich 15-tich rokov (od roku 1963) nastupoval za dospelých - Hubošoviec, Terne a Liptovského Mikuláša (v týchto zápasoch vsietil viac ako 300 gólov). Od roku 1969 až do roku 1990 reprezentuje TJ Gregorovce (podarila sa mu kuriozita - v jednom zápase streliť 7 gólov). V rokoch 1990 – 2000 reprezentuje Gregorovce v mužstve „Starých pánov“. Trénerskej činnosti sa venoval desať rokov pri mužstve mužov Gregoroviec, kedy sa viackrát obci len tesne nepodarilo postúpiť do I. triedy. Na roky1969-72 spomína ako na najkrajšie futbalové roky prežité v Gregorovciach spolu so svojim bratom Jánom. Obaja boli oporou mužstva pri postupe Gregoroviec zo IV. do II. triedy (spolu strelili 3 – 4 góly v zápase). Odkaz pre ŠK Gregorovce: Prajem mojim futbalovým nástupcom, aby mali aspoň 40% nasadenia do športu, ako sme mali my.  


    František Timura (* 27.11.1942 - ) vyučený murár v Okresnom učilišti Snina. Pracoval v Pozemných stavbách Prešov, rok ako baník v Ostravsko-karvinskom revíry v Ostrave, päť rokov v pohostinstve v Gregorovciach, päť rokov v ZVL Prešov, rok vo Vihorlate Snina, neskôr v cestných stavbách Prešov a Stavomontážach Prešov. Po roku 1989 pracoval v Nemecku v rezorte stavebníctva. Predsedom TJ Družstevník Gregorovce sa stal v roku 1967, kedy prichádza s myšlienkou pridruženej výroby v TJ pre získanie finančných prostriedkov kvôli výraznejšiemu rozvoju telovýchovy a športu v obci. V roku 1968 sa zakupuje pre TJ nákladné vozidlo S5T a zamestnávajú sa dvaja zamestnanci. Zabezpečuje pôžičku na zakúpenie vozidla a do rekonštrukcie auta sám požičiava 25 000,- Kčs. Zúčastnil  sa republikového valného zhromaždenia pridružených výrob pri TJ v Bratislave, kde v diskusnom príspevku poukázal na nerovnomerné prideľovanie finančných prostriedkov pre menšie TJ. Podarilo sa mu získať 500 000,- Kčs na výstavbu šatní. Bol zanieteným športovcom a funkcionárom. Za jeho funkcionárskeho pôsobenia 1967-1973 TJ zaznamenala citeľný pokrok. Obetoval svoj voľný čas rozvoju futbalu v obci aj na úkor svojej rodiny. V ťažkých chvíľach pomáhal futbalovému mužstvu ako brankár. Patrí k najvýraznejším osobnostiam ŠK. V roku 1974 odchádza s rodinou do Sniny – rodiska manželky, kde pôsobí až dodnes. Čestným predsedom ŠK sa stal v roku 2006 na VČS.          


    Jozef Mikluš (*21.09.1947 - ) už ako 17-ročný dostal príležitosť hrať v A-mužstve ŠK Gregorovce. V rokoch 1970-71 hrával za Šarišské Michaľany I. A triedu (IV. A triedu). Po návrate do Gregoroviec v roku 1972 – 1984 hrával nepretržite druhú a tretiu triedu za TJ Družstevník a TJ Novodob Gregorovce. V rokoch 1987-89 hrával aj za TJ Stražan Hubošovce, kde v roku 1989 ako 42 – ročný ukončil futbalovú kariéru. V roku 1998 bol spoluzakladateľom memoriálu Štefana Kišša a spoluorganizátorom 10-tich ročníkov. Po skončení aktívnej futbalovej kariéry sa začal venovať behu a turistike a to robí až dodnes. Od roku 1991 sa zúčastňuje Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, kde úspešne bežal 12 maratónov a 4 polmaratóny. Už desať rokov sa zúčastňuje významného štafetového behu na počesť SNP „Kalinov – Banská Bystrica“. Aktívne hráva futbal za mužstvo „Starých pánov“ Gregoroviec. Patrí medzi obetavých a zanietených športovcov, ktorí vedia bojovať do poslednej chvíle. 


    František Hopko (*12.04.1930 - ) sa narodil v Gergelaku. Pracoval v Pozemných stavbách Prešov. Už ako 15-ročný sa začal zaujímať o futbal. Veľmi rád spomína na prvé začiatky futbalu v obci v rokoch 1946 – 48. Hralo sa na hospodárskom dvore za mostom, kde dnes stojí ovčinec. Hraciu plochu si hráči upravovali sami, zrovnávaním (planirovaním), aby mohli hrať aj bosí. Bol opravárom futbalovej lopty zvanej „fizák“. Živo si spomína na hráčov z Prešova - Mihálika a Kozmu, ktorí chodili na zápasy s vozom s konským povozom cez Dúbravu medzi Bachty. Taktiež si spomína na zápas v domácom prostredí s Terňou – hráčov, ktorí prišli na zápas na „drabiňaku“. Domáci tento zápas vyhrali 1-0, jeho gólom z 11-metrového kopu. Bol to veľký zápas, po ktorom bola veľká veselica, čapovalo sa pivo, pila sa pálenka, podávali sa koláče a výčapným pultom bol gazdovský voz. Medzi jeho najlepších spoluhráčov patrili: Andrej Motýľ – kapitán, Ján Vaňo st., Jozef Hopko, Jozef Šimko, Jozef Kancír, Imrich Vaňo, Štefan Tomečko, Štefan Hambálek, Pubi Lanc z Veľkého Šariša, Michal Bujnovský zo Šarišských Michalian a už spomínaný Kozma a Mihálik z Prešova. 


    Ladislav Ondrej (*25.08.1938 -) je vyučený strojný zámočník v Třinci (ČR). Do pracovného pomeru nastúpil po vyučení do ZPA Prešov, kde zotrval len jeden rok. Po vojenskej základnej službe nastúpil do ČSD, kde pracoval ako rušňovodič až do penzie. Mal až prehnaný vzťah k futbalu, brigádnickej činnosti. Voľný čas to bol pre neho iba futbal. Počas aktívnej činnosti bol dlhoročným kapitánom mužstva. Po jej ukončení pomáhal ako vedúci mužstva, tréner, radca i pomocník v každom čase a na každom mieste. Vyznačoval sa prísnou životosprávou pred súťažnými stretnutiami. Je neobyčajnou osobnosťou v histórii TJ a ŠK. Do každého zápasu nastupoval s predsavzatím vyhrať. Aj keď sa to vždy nepodarilo, nikdy nestrácal trpezlivosť a vieru v lepšie časy na poli futbalu v Gregorovciach. Odkaz pre ŠK Gregorovce: Chuť za víťazstvom a trpezlivosť ruže prináša.        


   Viktor Ondrej (*21.09.1944 -) ukončil SPŠ - stavebnú v Prešove. Pracoval v týchto podnikoch a firmách: Imuna Šarišské Michaľany, IS Košice, JRD Šarišské Michaľany, Galastroj Sabinov a ELTRA Košice. V rokoch 1957 – 59 bol spoluorganizátorom novovytvoreného dorasteneckého mužstva. V roku 1960 ako 16-nasť ročný dorastenec nastupuje už v prvom súťažnom stretnutí proti Širokému. Keďže domáce podmienky na futbalový rast boli slabé, v roku 1962 odchádza do Šarišských Michalian, kde pôsobí až do roku 1971. Domov sa vrátil až keď sa Gregorovce prebojovali do II. triedy okresu Prešov. Aktívnu činnosť končí v roku 1975. Je absolventom trénerského kurzu III. triedy. Trénoval všetky vekové kategórie, najviac sa však venoval dorasteneckému mužstvu, s ktorým dosiahol v roku 1982 historicky najväčší úspech, keď postúpili do Krajských majstrovstiev. Z dôvodu nedostatku financií sa však mužstvo dorastencov v tejto súťaži nemohlo prezentovať. V roku 1998 bol zakladateľom memoriálu Štefana Kišša, od roku 1995 aj plesu Starých pánov. Od roku 1976 sa stáva podpredsedom TJ, neskôr členom výboru až do roku 1988. Ako pracovník JRD Šarišské Michaľany v roku 1978 zabezpečil s vedením JRD dve veľké brigády pri výstavbe mosta na hospodárskom dvore JRD Gregorovce a výstavbe ovčiarne. Každá z brigád priniesla po 100 000,- Kčs. Jeho zásluhou vedenie družstva povolilo užívať ornú pôdu za hlavným ihriskom na tréningové účely. Futbal bol jeho životným krédom. Odkaz pre ŠK Gregorovce: Radosť z hry – ostatné príde.    


  František Molčan (*21.02.1947 -) v roku 1968 ukončil Strednú lesnícko-technickú školu v Prešove. Pracoval v Poľnohospodárskych stavbách v Prešove, kde prešiel všetkými riadiacimi funkciami až po technického námestníka. Do futbalového života v Gregorovciach vstupuje v roku 1963 ako 16-násť ročný, priebežne reprezentuje futbal v obci až do roku 1977. Patril medzi veľmi konštruktívnych hráčov s myšlienkou, nápadom, vtipom. Zodpovedným funkcionárom bol v rokoch 1965 – 1977, neskôr od roku 1986 – 1997 vykonával funkciu tajomníka. V každej situácii sa obetoval za futbal. Pomáhal radou, fyzicky a tiež aj mechanizmami pri úprave futbalového areálu a jeho okolia. Patrí do rodiny zanietencov športového klubu a v súčasnosti je opäť členom výboru ŠK. Pri príležitosti 100. výročia organizovaného futbalu v okrese Prešov ho OFZ v roku 1998 vyznamenal medailou za rozvoj a budovanie športu. Odkaz pre ŠK Gregorovce: Robme všetko pre mládež – je to najväčšia investícia.            


    František Paľa (*01.09.1940 -) sa narodil v Gregorovciach. Ukončil vysokoškolské vzdelania na VŠT v Košiciach a doplnkové pedagogické vzdelanie pri VŠT v Bratislave. Po ukončení pracoval 6 rokov v ZPA Prešov a zvyšok aktívneho života ako stredoškolský učiteľ na SPŠ strojníckej v Prešove. Od skorej mladosti ho zaujal futbal, ktorý mal na dedine slabé podmienky. Dva roky pred založením TJ v roku 1957 bol spoluorganizátorom futbalového dorasteneckého mužstva, ktoré do roku 1960 odohrávalo priateľské futbalové zápasy so rovesníkmi z okolitých obcí a študentmi ŠPŠ stavebnej v Prešove, kde študovali viacerí gregorovskí hráči. I keď to boli stretnutia náhodne organizované, dali impulz k založeniu TJ Družstevník Gregorovce. Niekoľko sezón odohral za TJ Slovan Šarišské Michaľany a ŠK Terňa. V rokoch 1967 – 1973 bol členom výboru TJ a v rokoch 1970 – 80 členom pléna OFZ v Prešove. Pri príležitosti 40-tich narodením bol vyznamenaný Čestným odznakom UV ČSZTV za budovanie a rozvoj TJ a športu. Bol dlhoročným kapitánom mužstva, mal cit pre férovú hru, zodpovednosť v tréningu aj zápasoch. Od roku 1975 – 95, bol členom klubu internacionálov pri TJ Gregorovce. S Andrejom Dučaiom založil v roku 1978 žiacke mužstvo. V dvoch súťažných ročníkoch pomáhal pri tréningovom procese dorasteneckého mužstva. V rokoch 1968 – 82 viedol kroniku TJ.

Odkaz pre súčasných futbalistov: Trpezlivý a zodpovedný prístup k futbalu, aby bol hrou pre potešenie, zábavu, zvyšovanie svojho športového majstrovstva, upevnenie zdravia a kultúrno-športovej ponuky pre divákov.  


  Ján Baláž (*29.12.1954 -) sa vyučil ako maliar a pracoval v Okresnom stavebnom podniku Prešov. Aktívne hrával za dorast a mužov TJ Gregorovce 10 rokov. Spolu so Štefanom Vaškom pomáhal pri natieračských prácach pri výstavbe športového areálu v 70-tych rokoch minulého storočia. Na trénerskom poste sa venoval dorastencom a mužom, s ktorými ako asistent trénera (hlavným trénerom bol Andrej Sokol) získal historicky najúspešnejší výsledok – postup do I. triedy okresu Prešov. 

    Jozef Sobota  (*19.04.1953 -) získal všeobecné vzdelanie. V TJ Gregorovce pracoval 3 roky. Už 33 rokov pracuje v Elektroplaste  v. d. Prešov so sídlom v Gregorovciach. Aktívne futbal nehral, venoval sa skôr rekreačnému futbalu a pravidelne hral za vyslúžilcov. Absolvoval rozhodcovský kurz, má osvedčenie rozhodcu II. triedy, 15 rokov rozhodoval futbalové zápasy v okrese Prešov – v súťažiach  žiakov, dorastencov a dospelých od IV. až po I. triedu. Bol dlhoročným členom výboru TJ za predsedovania Františka Timuru  a Juraja Urbana. Rád sa zapájal do brigádnickej činnosti pri budovaní športového areálu, tiež pri dobrovoľných brigádach na JRD a zveľaďovaní obce. Odkaz pre súčastnú generáciu športovcov: Dôslednejší prístup k futbalu, väčšia chuť popasovať sa o lepšie výsledky. 


    Ján Urban (*14.05.1953 -) Futbal ho sprevádza po celý život. Za loptou sa „naháňal“ už ako chlapec v rodných Gregorovciach, ale aj počas štúdií a v dospelosti hral aj za družstvá  Oceľových konštrukcií, firma Hesta a firma Stavel. Radosť z futbalu prešla aj na jeho synov, ktorí sa aktívne futbalu venujú doteraz. Svoj aktívny futbalový život prežil v Gregorovciach a na hosťovaní v Uzovciach. Jeho hra bola vždy bojovná, zanietená a s úžasnou túžbou po víťazstve. Aktívne sa prestal futbalu venovať až po štyridsiatke, ale jeho futbalové zanietenie trvá naďalej. V súčasnosti sa rekreačne venuje futbalu v družstve Starých pánov Gregorovce. 


    Marián Frič   (*19.10.1968 -) je vyučený nástrojár, absolvoval maturitu popri zamestnaní, pracoval v ČKD Veľký Šariš, teraz v Klimexe Kanaš. Počas aktívnej činnosti hral za žiakov a dorastencov ŠK Gregorovce. Bol veľmi aktívnym funkcionárom. V rokoch 2006 až 2008 ako člen výboru, od VČS v r.2008 do VČS v r.2009 ako predseda ŠK. V rokoch 2006 až 2008 pomáhal v tréningovom procese žiakov. Nikdy neodmietol pomoc v organizovanom športe v ŠK, ochotne pomáhal aj pri doprave žiakov na zápasy svojim osobným autom. Je typom športovca, ktorý pôsobí pokojne, rozvážne, aby daný problém vyriešil čo najlepšie. 


    Ladislav Molčan (*04.03.1954 -) po základnej škole ukončil odborné učilište ako stavebný zámočník. Pracoval vo svojom odbore v Oceľových konštrukciách v Prešove a Elektroplaste v.d. Prešov so sídlom v Gregorovciach do roku 2005. V súčasnosti je na invalidnom dôchodku. V rokoch 1972 – 1986 aktívne hájil farby športového klubu Gregorovce na poste ľavého obrancu. Dve sezóny pomáhal Viktorovi Ondrejovi v tréningovom procese dorastencov, päť sezón pripravoval žiacke mužstvo. Jeho terajším pôsobiskom sú Jakubovany (okr. Sabinov), kde pracuje súčasne ako tréner a predseda TJ Jakubovany. Patril medzi veľmi zodpovedné a poctivé osobnosti na pozícii hráča aj trénera. Jeho odkaz pre ŠK Gregorovce: Ďakujem TJ za výchovu a možnosť hrať futbal aj brať účasť pri výchove mladej generácie, prajem futbalu v Gregorovciach veľa úspechov a šťastných rokov.      


    Zlatko Vojtek (*08.10.1968 -) od mladých čias hrával za  žiakov a dorastencov. V doraste pôsobil aj vo vyššej súťaži za Terňu. V mužstve dospelých hráva od  roku 1986, stále ako aktívny hráč. Vyniká predovšetkým ako výborný útočník. Najväčšími hráčskymi úspechmi je niekoľkoročné pôsobenie vo vyššej súťaži v Uzovciach a pričinenie sa o postup Gregoroviec do I. triedy v sezóne 2005/2006, v ktorej dva roky aktívne pôsobí. Stále je platným hráčom mužstva dospelých a strelcom mnohých gólov.  Má za sebou niekoľkoročné funkcionárske pôsobenie ako člen výboru a naďalej výrazne napomáha rozvoju futbalu v Gregorovciach.  


    Martin Feč (*28.12.1975 -) hrával za žiakov a dorastencov, potom od roku 1993 za dospelých a to predovšetkým v záložnej formácii, kde s bratom Jurajom dlhé roky patril k tvorcom hry a strelcom mnohých gólov. Bol univerzálnym typom hráča, v posledných rokoch hrával výborne aj v strede obrany. Krátko pôsobil aj v Uzovciach. Najväčším úspechom bol postup do I. triedy v ročníku 2005/2006. Vtedy však nastali zdravotné komplikácie, no napriek tomu hrával ešte dva roky I. triedu. Po vypadnutí z nej, roku 2008 kvôli uvedeným zdravotným problémom, bol nútený predčasne ukončiť svoju hráčsku kariéru. Dlhé roky bol členom výboru Gregoroviec a v súčasnosti sa venuje práci v mužstve dospelých.   


    Viktor Vojtek (*09.01.1944- ) je vyučený murár. Pracoval v stavebníctve. V rokoch 1969 - 71 bol zamestnancom TJ Požiarnik Gregorovce ako vodič nákladného vozidla, ktoré pracovalo v Riadenej doprave v Prešove. V týchto rokoch rozvinula gregorovská telovýchovná jednota pridruženú výrobu, ktorá bola zdrojom finančných prostriedkov pre rýchlejší rast športovej činnosti, predovšetkým futbalu. Neváhal pomôcť pri zakladaní tejto výroby, ktorá sa  rozbiehala pomaly a s problémami, ale bola to jediná možnosť ako posunúť športom vpred. Už pri rozbiehaní organizovaného športu pred rokom 1959 pôsobil v kádri dorasteneckého mužstva. Od roku 1960 je aktívny v A-mužstve. Vynikal spoľahlivosťou, patričným dôrazom v tréningoch a zápasoch, tak ako si to vyžadovala situácia v obrane. Neodmietol pomoc pri stavbárskych prácach v športovom areáli, budovaní šatní, spoločenskej miestnosti, oplotení a pod. Jeho koníčkom bol aj stolný tenis. V 80 – tych rokoch minulého storočia bol najlepším stolným tenistom v obci. Pričinil sa aj o založenie stolnotenisového oddielu a jeho zaradenie do súťaže III. triedy okresu Prešov. Počas 5-tich rokov trvania tejto súťaže sa prezentoval strhujúcimi zápasmi vo veľmi vyrovnanej súťaži. Mnohých mladých stolných tenistov zaujal svojou hrou, záujmom, prístupom a výrazným  zápalom v tomto športe. Je na škodu, že sa tento šport po niekoľkých rokoch vytratil zo športového života v TJ. 


    Andrej Sokol (*19.01.1967- ) po ukončení Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove študoval na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. Päť rokov pracoval v Pozemných stavbách Prešov. Od roku 1998 je vlastníkom malej stavebnej firmy. S aktívnym futbalom začínal v roku 1978 v žiackom mužstve v Gregorovciach. V rokoch 1981 – 84 hrával v žiackych a dorasteneckých kategóriách v Tatrane Prešov. Po návrate do Gregoroviec začína ako 17-násť ročný v mužstve dospelých a jeho hráčska kariéra pokračuje až do roku 2003. Na trénerskú dráhu nastupuje pri A-mužstve v Gregorovciach v sezóne 1997 – 98 a pokračuje ďalej do roku 2003. Následne pôsobí dve sezóny pri dorasteneckom mužstve Tatrana Prešov. V roku 2005 sa vracia k A-mužstvu TJ Novodob Gregorovce, s ktorým v roku 2005/2006 postupuje do I. triedy okresných majstrovstiev, čo je historicky najlepší výsledok gregorovských futbalistov. Funkcionárom klubu sa stáva v roku 1991 a postupne prechádza vo výbore všetkými funkciami až do roku 2003. Má výrazný podiel na rekonštrukcii šatní a osvetlenia ihriska. Je to obetavý, zanietený a poctivý človek.

Odkaz pre ŠK: Vážme si minulosť, robme všetko pre lepšiu budúcnosť. 


    Miroslav Vaško (*01.10.1957- ) je vyučený banský zámočník. Vo Východoslovenskom autodružstve Veľký Šariš pracoval viac ako 15 rokov v rôznych funkciách. Od 1995  je súkromným podnikateľom v strojárskom priemysle. Do športovej činnosti sa zapája už od mladosti. Začal v 1. lige Tatran Prešov, dorastenecký vek prežil v Kovove Karvina. Hrával za dospelých v kluboch: Gregorovce, Uzovce, Šar. Sokolovce a Terňa. Po skončení aktívnej činnosti trénoval žiakov Gregoroviec a Hubošoviec. Bol zakladateľom zmiešaného žiackeho družstva chlapcov a dievčat v ŠK Gregorovce v rokoch 2003 – 2007 - ako prvého v okrese Prešov.  Zaslúžil sa o postup žiakov v ŠK Gregorovce v roč. 1980/81 z III.triedy do II.triedy, v roč.2006/07 o postup žiakov a A mužstva z II. do I. triedy okresu Prešov. Pracoval ako člen výboru ŠK, v rokoch 2003 - 2006 tiež ako prezident ŠK Gregorovce. Za jeho predsedovania došlo k zmene názvu TJ Novodob Gregorovce na ŠK Gregorovce V súčasnosti je vedúcim mužstva žiakov II. ligy v ŠK Slovan Sabinov. Má organizačný talent a schopnosť riešiť konflikty bez vážnych dôsledkov. Svoje vodcovské vlastnosti využíva pri výchove mladej generácie, predovšetkým žiakov. Neváhal pomôcť všade tam, kde to bolo potrebné.


 

 

TOPlist