Od roku 1969 ho ŠK pravidelne organizoval, čím si uctil pamiatku športovca, ktorý tragicky zomrel na ihrisku v Terni v priateľskom futbalovom zápase 19.3.1967. Do roku 2008 ŠK Gregorovce uskutočnil spolu 40 ročníkov.
Víťazi  ročníkov:
Gregorovce  12 krát
Uzovce  8 krát                  
Pušovce 3 krát                  
Solivar 3 krát                    
Petrovany 2 krát              
Veľký Šariš 2 krát              
Šarišské Sokolovce 2 krát
Janov 1 krát
Fintice 1 krát    
Haniska 1 krát
Hubošovce 1 krát   
Terňa 1 krát                        
Šarišské Michaľany 1 krát
Záhradné 1 krát        
Demjata 1 krát                            
 

 
 
Po veľmi aktívnej činnosti pre TJ dňa 9.1.1992 zomrel vo veku nedožitých 47 rokov Štefan Kišš – futbalový funkcionár, ktorý sa zaslúžil o výrazný rozvoj futbalu v obci (podrobnejšie viď kapitola Osobnosti športového klubu). ŠK Gregorovce sa rozhodol organizovať od r.1998 pamätné turnaje starých pánov formou  Memoriálu Štefana Kišša. Zakladateľmi tohto turnaja boli Viktor Ondrej a Jozef Mikluš.
Doterajší víťazi:
1998 Gregorovce                  
1999 Tatran Prešov                
2000 Tatran Prešov                
2001 Uzovce                         
2002 Záhradné                      
2003 Hubošovce
2004 Gregorovce
2005 Rožkovany
2006 Gregorovce
2007 Gregorovce
2008 Šarišské Sokolovce
2009 Sabinov
2010 Sabinov
2011 Gregorovce
2012 Terňa
2013 Gregorovce
2014 Hubošovce
2015 Gregorovce
 

 
Memoriál Zdenka Urbana je organizovaný od roku 2014 na počesť zosnulého trénera a hráča Gregoroviec ZDENKA URBANA. Memoriál sa koná po skončení sezóny na futbalovom ihrisku v Gregorovciach, kde si majú možnosť zahrať žiaci alebo dorastenci.
Umiestnenie:
1. ročník  2014: 1. GREGOROVCE,  2. MEDZANY, 3. UZOVCE
2. ročník  2015: 1. HERMANOVCE,  2. UZOVCE, 3. GREGOROVCE, 4. TULČÍK
3. ročník  2016:  1. GREGOROVCE,  2. UZOVCE, 3. VEĽKÝ ŠARIŠ, 4. MEDZANY
 

MEMORIÁL PAVLA VAŇA

Tento memoriál sa organizátori rozhodli usporadúvať od roku 2009 na počesť zosnulého športovca - futbalistu z Gregoroviec, ktorý celý svoj život zasvätil futbalovému dianiu v Gregorovciach - PAVLA VAŇA. Memoriál sa hraje vo Vianočnom období v telocvični ZŠ vo Veľkom Šariši, účastníci sú bez rozdielu veku. Tradičnými súpermi sú ulice Gregoroviec: SILE, POČKAJ, FURMANEC, VALAL.
Umiestnenie:
1. ročník  2009: 1. SILE,  2. POČKAJ, 3. VALAL, 4. FURMANEC
2. ročník  2010: 1. POČKAJ ,  2. SILE, 3. FURMANEC , 4. VALAL
3. ročník  2011:  1. POČKAJ ,  2. FURMANEC, 3. SILE, 4. VALAL
4. ročník  2012: 1. POČKAJ ,  2. VALAL , 3. SILE, 4. FURMANEC
5. ročník  2013: 1. VALAL,  2. POČKAJ, 3. FURMANEC, 4. SILE
6. ročník  2014: 1. VALAL,  2. SILE, 3. POČKAJ, 4. FURMANEC
7. ročník  2015: 1. FURMANEC,  2. SILE, 3. VALAL, 4. POČKAJ
8. ročník  2016: 1. VALAL,  2. POČKAJ, 3. FURMANEC, 4. SILE
 

 

 

TOPlist